ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΜΑΚΛΗ είναι σε θέση να αναλάβουν
​την κατασκευή μικρών οικιακών τυροκομείων
,
από τον έλεγχο για την αδειοδότηση έως την κατασκευή τους.

Σας παρέχουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας για τη συνολική προμήθεια του εξοπλισμού της μονάδας σας, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας που χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε με τα σωστά εφόδια.

Τέλος, αναλαμβάνουμε και την εκπαίδευση του προσωπικού σας σε θέματα τυροκόμησης.
image-139720-divider.png?1424946473631

image-139748-215672104.jpg?1424946935538
image-139749-164723594.jpg?1424946959796