ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΜΑΚΛΗ, ως συνεργάτες της MINERAL σε απολυμαντικά και καθαριστικά, έχουν οργανώσει αρκετά ειδικά προγράμματα απολύμανσης και καθαρισμού για την αποτελεσματική καταπολέμηση βακτηρίων και μικροβίων, πάντα με την υποστήριξη του πλέον εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού τους. Με έδρα τη Λάρισα, εξυπηρετούμε όλο τον Ελλαδικό χώρο, μέσω του δικτύου συνεργατών μας.

Επιπροσθέτως, έπειτα από χρόνια δοκιμών στην ελληνική, ευρωπαϊκή, και παγκόσμια τυροκομική αγορά,
​διαθέτει της κορυφαίες καλλιέργειες της σειράς:

  • Φέτα: LPF 1, LPF 2, SF1
  • Ημίσκληρα: BASR  
  • Σκληρά:  MALP 721

καθώς και πυτιά ζωική και χημική. 
image-139774-divider2.png?1424949900499
image-139842-lab_icons.png?1424962887264
image-139720-divider.png?1424945873079
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΜΑΚΛΗ, κατανοώντας τις ανάγκες που προκύπτουν από ελέγχους των υπηρεσιών σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, έχουν εγκαταστήσει περισσότερα από 100 συστήματα ελέγχου και καταγραφής θερμοκρασιών και κρίσιμων σημείων. Εγκαθιστούν πλήρη και ολοκληρωμένα συστήματα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης όλων των παραμέτρων που αφορούν την καθημερινή παραγωγή και παρέχουν τη δυνατότητα αναδρομής στο χρόνο και επεξεργασίας των δεδομένων, με τη μορφή διαγράμματος και τιμών. Τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτόματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει:
  • την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων
  • την προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό του συστήματος συλλογής δεδομένων
  • την προετοιμασία της μελέτης - σχεδίων, καθώς και της περιγραφής λειτουργίας της εγκατάστασης

Φυσικά, το σύστημα είναι επεκτάσιμο, χωρίς ουσιαστικό όριο για τη διασύνδεση και άλλων σημείων και πληροφοριών που μπορεί να απαιτηθούν στο μέλλον.